Naudojimosi taisyklės ir sąlygos

 

Prieš naudojantis interneto svetaine www.meistrunamai.lt, Jūs turėtumėte susipažinti su šiomis svetainės naudojimosi taisyklėmis

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Interneto svetainė Meistrunamai.lt, yra internetinė platforma, kurioje padedama žmonėms rasti tinkamą meistrą reikiamam darbui atlikti, o meistrams – rasti darbo bei kurti savo klientų ratą, pagrįstą rekomendacijomis ir žmonių pasitikėjimu;
1.2. interneto svetainės naudojimosi taisyklės ir sąlygos (toliau –Taisyklės) yra nuostatos, kurių privalo laikytis kiekvienas interneto svetainės vartotojas, naršantis svetainėje Meistrunamai.lt ir besinaudojantis ar siekiantis naudotis šios interneto svetainės teikiamomis paslaugomis;
1.3. nesutinkant su Taisyklėmis, maloniai prašome nenaršyti interneto svetainėje ir nesinaudoti jos teikiamomis paslaugomis. Naršymas interneto svetainėje ir naudojimasis ir / ar siekimas naudotis jos teikiamomis paslaugomis reiškia sutikimą su Taisyklėmis bei Jūsų įsipareigojimą Taisyklių laikytis;
1.4. Taisyklės – yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato interneto svetainės vartotojo (toliau – Vartotojas) ir interneto svetainės savininko (toliau – Svetainės savininkas), ir / ar Vartotojų tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, naudojantis interneto svetaine Meistrunamai.lt ir teikiant visas su tuo susijusias paslaugas.

2. Sąvokos
2.1. Klientas – fizinis ir / ar juridinis asmuo, ieškantis interneto svetainėje Meistrunamai.lt meistro, kuris galėtų atlikti reikalingus darbus;
2.2. Meistras – fizinis ir / ar juridinis asmuo, kuris yra užsiregistravęs interneto svetainėje Meistrunamai.lt, t.y. turintis svetainėje susikūręs savo paskyrą, skelbiantis apie savo profesionaliai atliekamas paslaugas ir siekiantis rasti darbo pagal savo specialybę;
2.3. Registruotas vartotojas – fizinis ir / ar juridinis asmuo, kuris turi susikūręs paskyrą interneto svetainėje Meistrunamai.lt;
2.4. Sutartis dėl darbo atlikimo – kliento ir meistro rašytinis susitarimas (sutartis), kurioje šalys (klientas ir meistras) sutaria dėl konkretaus darbo. Svetainės savininkas šioje sutartyje nedalyvauja ir dėl šios sutarties neneša jokios juridinės atsakomybės. Rekomenduojama Sutartyje dėl darbo atlikimo nurodyti: koks darbas yra sutarties objektas, darbą aiškiai aprašyti, nurodyti darbo atlikimo terminus arba terminą, jei sutariama dėl vieno konkretaus termino, taip pat nurodyti darbo atlikimo kainą bei atsiskaitymo tvarką;
2.5. Vartotojas – fizinis ir / ar juridinis asmuo, naršantis interneto svetainėje Meistrunamai.lt ir besinaudojantis ar siekiantis naudotis šios svetainės teikiamomis paslaugomis.

3. Registracija ir paskyros sukūrimas
3.1. Interneto svetainėje registruojasi dviejų tipų vartotojai: klientai ir meistrai;
3.2. klientai, norėdami paskelbti darbą, t. y. suformuodami konkretaus reikalingo atlikti darbo užklausą, pildo registracijos formą, tokiu būdu klientui yra sukuriama jo paskyra. Kliento paskyra yra reikalinga tam, kad klientas galėtų matyti užklausų ir atliktų darbų istoriją, palikti atsiliepimus apie meistrus, atlikusius jam darbus;
3.3. paskyrai sukurti klientų prašoma privalomai pateikti: vardą, pavardę, el. pašto adresą;
3.4. užpildžius atitinkamą registracijos formą ir pateikus visus prašomus duomenis, klientas gauna interneto svetainės administratoriaus patvirtinimą, apie sukurtą ir aktyvuotą paskyrą, tai reiškia, kad klientas gali naudotis interneto svetainės teikiamomis paslaugomis ieškant meistro darbui atlikti;
3.5. meistrų paieškos būdai:
3.5.1. klientas gali rinktis meistrą pats, t. y. klientas pats ieško meistrų iš esamo sąrašo, vertina jų pateiktą informaciją apie save, taip pat buvusių klientų atsiliepimus apie juos ir pats siunčia jiems kvietimus teikti pasiūlymą klientui reikalingam darbui atlikti;
3.5.2. arba klientas gali naudotis meistrų paieškos sistema, kuri pagal pateiktą užklausą sugeneruoja tinkamiausius meistrus ir išsiunčia jiems kvietimus teikti pasiūlymus ieškomam darbui atlikti;
3.6. interneto svetainėje suteikiama galimybė registruotis trijų tipų meistrams:
3.6.1. pagalbiniams, tai tie meistrai, kurie neturi reikalingos kvalifikacijos ar turi per mažai patirties atlikti atitinkamus darbus profesionaliai, tačiau gali atlikti nekvalifikuotus, smulkius, nesudėtingus darbus;
3.6.2. kvalifikuotiems, tai tie meistrai, kurie turi reikalingą kvalifikaciją ir patirtį atitinkamam darbui atlikti;
3.6.3. kvalifikuotiems, atstovaujantiems įmonę. Tai tie meistrai, kurie turi reikalingą kvalifikaciją ir patirtį atitinkamam darbui atlikti, bet dirba ne individualiai, o įmonėje;
3.7. kvalifikuotų meistrų registracijos metu, meistrams, kurie neturi savo kvalifikacijos įrodymo, t. y. neturi diplomo, sertifikato ar pažymėjimo numerio, kuris bus tikrinamas jį išdavusioje įstaigoje, arba nėra užsiregistravę STATREG, pateikiama užpildyti trumpą, paprastą testą, padėsiantį patvirtinti, jog meistras yra atitinkamos srities specialistas;
3.8. meistro registracijai interneto svetainėje reikalinga susikurti asmeninę paskyrą. Asmeninė paskyra kuriama pildant atitinkamą formą interneto svetainėje, užpildant visus privalomus laukelius ir patvirtinant savo tapatybę. Svetainės savininkas primygtinai pataria pildyti sąžiningai ir atsakingai, pateikiant kuo daugiau informacijos apie savo turimą patirtį ir kvalifikacijas;
3.9. paskyrai sukurti meistrų prašoma privalomai pateikti: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, gyvenamosios vietos adresą, darbo sritį, juridinį pagrindą verstis ūkine veikla, kvalifikaciją ir / ar STATREG registracijos numerį, darbo patirties aprašymą;
3.10. registracijos metu visi meistrai (tiek pagalbiniai, tiek kvalifikuoti) privalo susipažinti ir patvirtinti Profesinės etikos taisykles bei Tarpininkavimo naudojantis internetine platforma sutartį, šie dokumentai, kartu su Taisyklėmis, yra laikomi sutartimi tarp meistro ir Svetainės savininko dėl atsiradusių tarpusavio teisinių santykių (teikiamų paslaugų) (toliau – Sutartis);
3.11. registracija patvirtinama tinkamai užpildžius ir patvirtinus visas reikalingas formas, sumokėjus išankstinį paslaugos mokestį ir gavus patvirtinimą iš Svetainės administratoriaus, kad asmeninė paskyra aktyvuota. Patvirtinus registraciją, meistro asmeninė paskyra tampa aktyvi ir matoma klientams (išskyrus asmens duomenis, kurie, meistro ir Svetainės savininko tarpusavio sutarimu, viešai yra neskelbiami) bei generuojama meistrų paieškos sistemoje;
3.12. už naudojimąsi interneto svetainės teikiamomis paslaugomis, meistrams taikomas atitinkamas narystės mokestis.

4. Svetainės savininko teisės
4.1. Svetainės savininkas pasilieka sau teisę vienašališkai ir be išankstinio perspėjimo keisti šių Taisyklių nuostatas;
4.2. siekiant užtikrinti aukščiausius paslaugų teikimo Vartotojams bei etikos standartus, ir nepažeisti visuotinai priimtų moralės principų, Svetainės savininkas pasilieka teisę vienašališkai ir be išankstinio perspėjimo keisti, riboti nekorektišką ir / ar Lietuvos Respublikos teisės aktams prieštaraujantį interneto svetainės turinį, įskaitant rašytinę, vaizdinę, garsinę svetainėje skelbiamą informaciją;
4.3. Svetainės savininkas turi teisę nustatyti meistrų ir klientų profesinės etikos taisykles, kurių šie įpareigoja laikytis, naudojantis šia interneto svetaine ir jos teikiamomis paslaugomis;
4.4. jei registruotas vartotojas bando pakenkti interneto svetainės darbui ir / ar stabiliam veikimui, Svetainės savininkas turi teisę vienašališkai ir be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti, ir / ar, išskirtiniais atvejais, panaikinti registruoto vartotojo paskyrą interneto svetainėje;
4.5. Svetainės savininkas turi teisę apriboti meistro paskyros aktyvumą (sustabdyti paskyrą ir / ar negeneruoti jos meistrų paieškos sistemoje), jeigu:
4.5.1. meistras nevykdo savo įsipareigojimų pagal Taisykles arba Profesinės etikos taisykles;
4.5.2. meistras pateikė ir / ar pateikia neteisingą, klaidingą, melagingą ir / ar nepilną informaciją;
4.5.3. meistras yra gavęs daugiau nei tris neigiamus atsiliepimus iš klientų dėl atliktų darbų;
4.5.4. yra kilęs ir neišspręstas ginčas tarp kliento ir meistro dėl atliktų ir /arba atliekamų darbų;
4.5.5. meistras nesusimokėjo narystės mokesčio.

5. Svetainės savininko pareigos bei atsakomybė
5.1. Svetainės savininkas užtikrina sklandų svetainės darbą ir korektišką turinį, o iškilus nesklandumų ar esant nekorektiškam turiniui interneto svetainėje, Svetainės savininkas įsipareigoja nedelsiant pastaruosius pašalinti;
5.2. Svetainės savininkas įsipareigoja atsakingai vertinti besiregistruojančius meistrus ir registracijos metu prašyti jų atitinkamos informacijos ir dokumentų pateikimo, tačiau Svetainės savininkas yra tarpininkas tarp klientų ir meistrų, kurie siekia rasti vienas kitą ir neprisiima jokios atsakomybės už jų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą sutarus dėl darbo;
5.3. taip pat Svetainės savininkas neprisiima atsakomybės už meistrų atliekamus darbus, jų paslaugų kokybę, klientų atsiskaitymus ir kitus klientų ir meistrų tarpusavio susitarimus ir / ar sudarytas sutartis;
5.4. Svetainės savininkas įsipareigoja rinkti ir saugoti asmens duomenis vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais;
5.5. Svetainės savininkas užtikrina, kad renka tik tokią asmeninę informaciją apie vartotojus, kuri yra reikalinga tinkamai suteikti svetainėje numatytas paslaugas vartotojams;
5.6. Svetainės savininkas užtikrina, kad asmeninę informaciją apie vartotoją gauna iš vartotojo tiesiogiai, savanorišku ir laisvu jo sutikimu, konkrečiam (vartotojui žinomam) tikslui.
5.7. Svetainės savininkas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Vartotojas patenka į šiuos tinklalapius per interneto svetainėje Meistrunamai.lt esančias nuorodas.

6. Vartotojo pareigos bei atsakomybė
6.1. Vartotojas įsipareigoja naudotis šia interneto svetaine tik pagal jos tikslinę paskirtį ir teisėtais interesais, nepažeidžiant ir / ar neapribojant kitų asmenų teisių ir laisvių;
6.2. Vartotojai įsipareigoja nenaudoti šios svetainės savo ir / ar trečiųjų šalių reklamai (išskyrus svetainės leidžiamą meistrų anketų publikavimą), taip pat laikytis etiško, sąžiningo bei visuotinai priimtus moralės principus atitinkančio turinio reikalavimų;
6.3. Vartotojas įsipareigoja pateikti tik tikrą ir teisingą informaciją svetainės savininkui ir kitiems Vartotojams. ir prisiima visą atsakomybę, jei jo pateikta informacija yra netikra, klaidinga ir / ar klaidinanti, nepilna, netiksli ir / ar melaginga;
6.4. Vartotojas įsipareigoja laikyti paslaptyje prisijungimo prie savo paskyros duomenis ir jokiais būdais neatskleisti jų tretiesiems asmenims. Vartotojas pats atsako už bet kokius nuostolius, praradimus ar žalą, kurie atsirado dėl to, kad prisijungimo prie paskyros duomenys tapo žinomi trečiajam asmeniui ir dėl šios priežasties buvo sukurti teisiniai santykiai;
6.5. Jeigu galimai kilo grėsmė, kad prisijungimo prie paskyros duomenys sužinojo ir / ar galėjo sužinoti tretieji asmenys, Vartotojas įsipareigoja nedelsiant šiuos duomenis pakeisti;
6.6. Vartotojas supranta ir patvirtina, kad interneto svetainė Meistrunamai.lt yra tik tarpininkas, padedantis surasti vienas kitam paslaugos teikėją ir paslaugos gavėją, t. y. klientą ir meistrą, ir, kad už atliktų darbų kokybę, jų terminus ir kainas Svetainės savininkas neatsako, taip pat, kad Svetainės savininkas neneša jokios atsakomybės už raštiškos sutarties ir / ar žodinio susitarimo, kurio šalimi yra klientas ir meistras, sudarymą, vykdymą ir/ ar nevykdymą;
6.7. Vartotojai užtikrina sąžiningą tarpusavio bendradarbiavimą:
6.7.1. meistras užtikrina, kad verstis atitinkama ūkine veikla turi teisinį pagrindą, kad turi deklaruojamą kvalifikaciją ir patirtį, o taip pat visus reikalingus įrankius bei priemones kokybiškai atlikti darbą;
6.7.2. meistras užtikrina, kad teikdamas paslaugas laikosi Svetainės savininko nustatytų Profesinės etikos taisyklių;
6.7.3. klientas užtikrina, kad pateikiama darbo užklausa yra aiški, tiksli ir nedviprasmiška, kad atlikti darbai priimami ir vertinami adekvačiai ir sąžiningai bei už atliktą darbą atsiskaitoma laiku ir vadovaujantis tarp meistro ir kliento pasirašyta sutartimi;
6.7.4. klientas užtikrina, kad užsakydamas ir priimdamas darbą, bendraudamas su meistru laikosi visuotinai priimtų moralės normų, geros valios ir etikos standartų, elgiasi sąžiningai ir pagarbiai, o meistrui atlikus darbą, svetainėje palieka apie jį sąžiningą ir adekvatų atsiliepimą;
6.8. Vartotojas įsipareigoja laikytis visų sudarytų sandorių ir / ar susitarimų, kuriuos sudarė su šios interneto svetainės pagalba rastais fiziniais ir / ar juridiniais asmenimis. Vartotojas pats įvertina ir prisiima visą su tokiais sandoriais ir / ar susitarimais susijusią riziką bei galimai iš jų kilsiančią žalą, įskaitant tiesioginius bei netiesioginius nuostolius;
6.9. Vartotojas įsipareigoja nuolat atnaujinti aktualią informaciją apie save, kuri gali turėti įtakos paslaugų teikimui;

7. Paskyros panaikinimas ir Sutarties nutraukimas
7.1. Registruoti vartotojai, kurie iš savo sudarytų sutarčių ir / ar susitarimų kylančias prievoles ir įsipareigojimus kitų Vartotojų ir / ar Svetainės savininko atžvilgiu yra visiškai įvykdę ir kurie nebeketina toliau naudotis interneto svetaine, gali panaikinti savo paskyrą interneto svetainėje ir nutraukti Sutartį su Svetainės savininku;
7.2. meistrų, paskyros panaikinimo ir Sutartį (žr. Taisyklių 3.10. punktą) nutraukimo aspektai plačiau reglamentuojami Tarpininkavimo naudojantis internetine platforma sutartyje;
7.3. paskyros panaikinimas ir / ar Sutarties nutraukimas nėra niekaip apmokestintas, už jį netaikomas baudos ar kitokios finansinės prievolės.

8. Intelektinė nuosavybė
8.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, visa interneto svetainėje pateikiama informacija, kuri apima, bet neapsiriboja: svetainės apipavidalinimą, grafiką, tekstą, dizainą, duomenų bazę ir kt., yra laikoma Svetainės savininko nuosavybe ir be jo raštiško sutikimo yra draudžiama šią informaciją kopijuoti ir / ar kitaip naudoti.
8.2. Vartotojų Svetainės savininkui pateiktų nuotraukų ir / ar kitokio pobūdžio vaizdinės ir / ar rašytinės informacijos intelektinė nuosavybė priklauso jų autoriui. Vartotojas, pateikdamas visą informaciją Svetainės savininkui, laisva valia išreiškia aiškų ir nekeičiamą leidimą Svetainės savininkui šia informacija naudotis, siekiant teikti tikslines paslaugas, numatytas interneto svetainėje.

9. Baigiamosios nuostatos
9.1. Teisiniai santykiai, kylantis iš šio juridinio dokumento (Taisyklių) yra reglamentuojami Lietuvos Respublikos teisės. Kylantys ginčai tarp šalių yra sprendžiami derybų būdu, o šalims nesusitarus – nagrinėjami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
9.2. Svetainės savininkas turi teisę vienašališkai keisti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje dienos ir galioja visiems Vartotojams.
9.3. Registruoti vartotojai turi teisę nesutikti su Taisyklių pakeitimais ir turi teisę panaikinti savo paskyrą interneto svetainėje, o meistrai – nutraukti Sutartį su Svetainės savininku, vadovaujantis šiose Taisyklėse, o meistrams, ir Tarpininkavimo susitarime, numatyta tvarka.