Profesinės etikos taisyklės

 

Meistrų Namų narių profesinės etikos taisyklės
Visi meistrai, prisiregistravę Meistrų Namų interneto svetainėje, įsipareigoja laikytis žemiau išvardintų profesinės etikos taisyklių:
  1. Sąžiningai elgtis su visais klientais, profesionaliai ir sutartu laiku atlikti darbus, laikytis visų raštiškų sutarčių ir žodinių susitarimų su klientu.
  2. Iš anksto įvardinti visas, net ir mažiausių darbų ir / ar iškvietimo kainas.
  3. Laiku ir profesionaliai atsakyti į kliento žinutes, atsiliepti į skambučius.
  4. Laikytis sutartų darbų atlikimo terminų, nevėluoti į darbą, o susidarius nenumatytoms aplinkybėms, iš anksto įspėti apie tai klientą.
  5. Visada būti mandagiu, profesionaliu ir tik pagarbiai elgtis su klientu.
  6. Raštu patvirtinti abiejų pusių (kliento ir meistro) suderintą sutartį dėl atliekamo darbo, kurioje būtų numatyta: atliekamo darbo aprašymas, atlikimo sąlygos, terminai ir kaina.
  7. Visada etiškai ir profesionaliai reaguoti į kritiką ir iš karto stengtis ištaisyti klaidas, arba rasti tinkamą išeitį abiems pusėms – meistrui ir klientui.
Meistrų Namai pasilieka teisę keisti narių profesinės etikos taisykles, apie tai iš anksto įspėję prisiregistravusius narius.